"Birikmiş izinlerin kullandırılmaması" hukuka aykırıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 53. maddesine göre “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” Yalnız izin hakkı olmayan işçiler “Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlar” dır ve izin hakları olmadığı gibi izin ücretleri de olmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
Az olamaz. Yine on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 
İşçi ile işveren anlaşarak bu süreleri artırılabilir fakat azaltamaz.
İş piyasasında işçilerin izin zamanlarını işveren yönetim hakkı kapsamında belirleyecek, işçi istediği zaman izne çıkamayacaktır.  Şüphesiz , Yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı kapsamındadır. İçeride birikmiş izin hakkı olan işçiler çalışmaya devam ederken birikmiş izinlerin parasını isteyemez. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. İşçinin işten kovulması ya da işi kendisinin bırakması izin ücretinde önemsizdir. 
İşçiler uzun süre izin kullanmadığı gibi izinlerinin bir kısmını kullanmaktadırlar. İşverence yıllık ücretli izin kullandırılmamasının işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturabilmesi için işçiye çok uzun süre hiç izin kullandırılmamış olması ya da işçi zamanında talep ettiği halde işverence gerekçesiz olarak izin kullandırılmaması gereklidir. 
Bu bakımdan içeride birikmiş izinleri bulunan işçiler. yasal yollara başvurabilecektir. İşverenlerin böyle istenmeyen durumla karşılaşmaması için izin hakkını işçisine zamanında kullandırması kendi menfaatine olduğu gibi hukukun da gereğidir. 08.01.2014
AV.TEVRAT DURAN
 

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir