Avukata soru sorma, hukuki danışmanlık hizmeti

Avukata soru sorma, hukuki danışmanlık hizmeti

Covid 19 pandemi koşullarında fiziki yakınlık, aynı ortamda bulunma virüsün bulaşma riskini artırmaktadır. Bu nedenle yeni çözüm yolları ya da önceki kanalların daha da etkili kullanılmasını gerektirir.

Artık İnternet ile istediğimiz bilgiye dilediğimiz yerden hızlıca olağanüstü kolaylıkla ulaşıyoruz.  Webte yer alan sitelerde, hukuk forumlarında hukuki bilgiler paylaşılmakta, fakat  bilginin kaynağı bilinmediği kullanıcılar  manipülasyona açık hale gelmektedir.

Bu web sitesi kanalından yüzyüze gelmeden Online olarak danışmanlık ücretinin ödenmesinin ardından mail, whatsapp , en son olarak da telefonla görüşme kanallarından hukuksal sorularınızı yanıtlıyoruz. Meslek kuralları,sır saklama yükümlülüğü  ve etiği gereğince kişisel bilgileriniz ve görüşmelerimiz  gizli tutulacaktır.

Hukuki problemler önleyici/koruyucu hukuki danışmanlık ile daha ortaya çıkmadan önlenebilecek bu da yaşam kalitenizi artıracak, maliyetleri aşağıya çekecektir. Hukuki sorunun ortaya çıkması anında hukuki danışmanlık acil tıbbi müdahale benzeri nasıl hayat kurtarıyorsa hukuki olarak da hak kaybının önüne geçebilmektedir. Özellikle ifade etmek gerekir ki, şirket mezarlıkları, ‘kendine aşırı güvenen ve hukuk profesyonelleri avukattan danışmanlık almayan girişimcilerle’ doludur. Girişimcilerin planlama ve maliyet hesabı yaparken avukattan alacakları danışmanlığı hesaba katmaları iş planı gereğidir.  

İnternet ortamında hukuki danışmanlık artık büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç; kişinin avukat tanıdığı olmaması, mesafenin uzaklığı,Türkiye dışında olması ya da çekindiği için sorularını avukata yüzyüze soramaması gibi  son dönemde de COVİD 19 nedeniyle oluşan riskten kaçınma gibi nedenlerdendir.

Avukatın, talep üzerine bilgi ve birikimini, profesyonel olarak görüşünü açıkladığı “danışmanlık hizmeti” karşılığın ücret yasa ve hakkaniyet gereğidir.

Nasıl hekim hasta muayenesi hizmetinden ücret alıyorsa ya da nasıl ki işçi işyerindeki çalışması karşılığında ‘patronun Allah razı olsun’ demesiyle yetinmeyip ücretini istiyor ve alıyorsa avukatın da emeği, hukuki bilgisini sunması karşılığında danışma ücreti alması doğaldır. Avukatla fikir alışverişinin bedeli vardır o da hukuki danışma ücretidir. 

Tek bir soru dahi hukuki danışmanlık hizmeti kapsamındadır ve avukat tarafından talep edilmesi halinde danışma ücreti ödenmesi gerekir. Avukat bey danışmayacağım ‘Sadece bir (1) soru soracağım,‘ ‘küçük bir soru sormak istiyorum‘,’ kısa bir sorum olacak’ gibi sözlerin bu anlamda hiçbir değeri yoktur, soru sorudur bu da danışma ücretine tabidir.  Alacağınız cevap sizi büyük bir zarardan kurtarabileceği gibi tazminat kazanmanıza vesile olabilecektir. Örneğin avukata sorduğunuz soru karşılığı imza atmadan önce ‘ ihtirazi kayıtla imzalıyorum’ şerhiyle imza atarsanız haklarınızı koruyabilir aksi halde 100 bin TL’ler kaybedebilirsiniz. Bu nedenle bir soru için danışma ücreti mi ödenir şeklindeki yaklaşım doğru değildir. Türkiye Barolar Birliği’nin tarifesindeki danışma ücreti en az yani asgaridir, Avukata soru sorma, hukuki danışmanlık hizmeti (2020 yılı için 450 TL) bunun üzerinde bedelleri serbest piyasa ekonomisine göre talep etmeye hiçbir yasal engel de yoktur. Bu nedenle sorunuzun niteliğine, karmaşıklığına, alacağı vakte göre ücret artabilmektedir. 

Avukata danışmanın yüzyüze veya şu anda olduğu gibi internet ortamında olması arasında fark yoktur. Aynı şekilde hukuksal sorunla karşı karşıya kalan vatandaşın bu bilgiye ulaşması en doğal anayasal hakkıdır.
6100 sayılı HMK’nun 71. maddesine göre dava ehliyeti bulunan herkes davasını bizzat kendisi veya avukatı ile açabilir ve de takip ettirebilir. Yani yasada avukatla takip zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat modern toplumun kamaşık hukuki problemleri karşısında kişilerin ve özellikle de işçilerin avukat yardımından yararlanmaları ve avukat ile kendisini temsil ettirmesi davalarını kazanabilmeleri için adeta mecburiyet haline gelmiştir. Yasa avukat tutmayı zorunlu tutmasa da uygulama yani gerçek yaşam avukat ile temsili zorunlu tutmaktadır. Teori ile uygulama çatışması diyebiliriz. Hukuk eğitimi alan ve müvekkikinin haklarını savunmasını üstlenen avukatın Hukuku ve uygulamayı iyi bilmesi, teknik hukuki bilgiye sahip olması  nedeniyle avukatın hukuki bilgi ve tecrübesinden yararlanmak lehinizedir.

Avukata soru sorma, hukuki danışmanlık hizmeti 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hukuki danışmanlık  ücreti  450  TL’dir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir