İhtarnamenin hukuki önemi

ihtarnameÇağdaş Hukukta kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların,İhtilafların kaba güce-silaha başvurularak çözümlenmesi yasaklanmıştır. Hukuki Sorunun çözümü için öncelikle ‘diplomatik çözüm’ yoluna gidilmeli bu başarılı olmaması halinde ‘yargı kurumu’ ile sorunun çözümü yoluna gidilmektedir. Diplomatik yani kişiler arasındaki çözüme katkı bakımından ihtarname önemli bir hukuki enstrümandır.  
İhtarnamenin hukuk düzeninde çok önemli bir yerde ve oldukça değerli olduğunu yazılarımda ifade etmiştim. Yasaların da içinde bulunduğu mevzuat ve hukuk uygulayıcıları olan hakimlerin ihtarnameye verdiği değeri ifade için aşağıdaki kararı sizinle paylaşmak istedim. www.tevratduran.com  web sitesi kurulduğundan bu yana okuyucularıyla kurduğu samimi ve güvenilir ilişki takdir edilmektedir. www.tevratduran.com’a olan bu haklı güvenin doğru ve anlaşılır hukuki paylaşımlarımızın hatırı sayılır bir yeri var. Bu çerçevede oldukça sofistike bir sosyal disiplin olan hukuku sade ve anlaşılır bir dille sizlere aktarmaya çaba sarfediyoruz.
T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi 9 Şubat 2015 tarihinde Esas:  2015/89 Karar: 2015/3066 sayılı kararında ihtarnameyi değişen Borçlar Kanununa göre yeniden yorumlamıştır.
Hakimin önüne gelen davada ‘Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen toplam 1.995,00 TL’nin kesinti tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir. Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6098 sayılı B.K.’nun 117.maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Dava konusu olayda ıslah edilen bölüm için davacının, davalıyı dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu değildir. Bu durumda mahkemece, ıslah edilen bölüm yönünden ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren faize karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.’ diyerek ihtarnamenin borçluyu borcunu ödemekte direnmiş sayacağı vurgulanmıştır. İhtarname ile borçlu şirket ya da şahıs borcunu ödemesi için uyarılır eğer borçlu öderse bu ihtarnamenin işe yarar olduğunu borçlu ödemezse bu sefer borçlunun kötüniyetli olduğunu ortaya koyar. Bu halde alacaklı dava açtığında ihtar tarihinden itibaren uğramış olduğu munzam zarar dahil faiz talep hakkına sahip olacaktır.
Belki de ihtarnamenin asıl fonksiyonu alacaklının iyiniyetini ortaya koyması ve borçlunun da niyetinin rengini ortaya çıkarmaktır.
Yukarıda saydığım sonuçlar ancak hukukçunun yazdığı bir ihtarnameye bağlanacaktır. Hukuki sonuç doğurmayan ihtarnameler gereksiz masraftan başka bir şey değildir. Bazen ihtar eden tazminat sorumlusu bile olabilmektedir. Buna ait yazıyla paylaşımda bulunmuştuk. İhtarnamenin noterce yazılmadığı avukatlar tarafından yazıldığını tekrar edelim.   Hakkınızı aramaya, hukuki süreci belgelemeye olan ihtiyaç günümüz karmaşık hukuki ilişkiler ağı ile bezeli kent yapısında daha büyük bir ihtiyaçtır. Hekime olan ihtiyaç tıp doktorunca karşılandığı gibi hukuki konulardaki ihtiyaçta da avukata başvurmak doğru olanıdır. Saygılarımla 25.4.2015
TEVRAT DURAN,İstanbul
0553 254 81 34
 
 

Tavsiye Edilen Yazılar

2 Yorumlar

  1. işyerimi on beş dakikalığına terk ettiğim için ihtar verdiler. savunmamı yaptım fakat bölge sorumlum yarın ihtar belgesını çıkarttırıp bana imzalatacağını söyledi ne yapmalıyım. imzalamak zorundamıyım.

    • Savunmanızı yazılı olarak vermenizde yarar vardır.


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir